شنبه 12 فروردين 1402
 
دوسالانه‌ها 

هیات انتخاب:

محمد باقر آقامیری، 
اردشیر مجرد تاکستانی، مجید مهرگان

مهرداد خطایی،
امیرطهماسبی،
حسینعلی ماچیانی
،
محمد رضا هنرور
،
عبدالله محرمی