شنبه 12 فروردين 1402
 
دوسالانه‌ها 


بازدید معاون امور هنری و رییس سازمان سینمایی از دهمین دوسالانه نگارگری


در تاریخ 1395/10/06 

عکس: ساینا قادری

  

  

  آیین گشایش دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران


شنبه 27 آذر 1395

باغ موزه نگارستان

ا

  
  

  

  نتخاب اولیه اصل آثار در تاریخ 18 آبان 1395       
      
 

    

         جلسه هیات انتخاب اولیه آثار در تاریخ 27 مهر 1395