شنبه 25 فروردين 1403
 
دوسالانه‌ها 


بازدید معاون امور هنری و رییس سازمان سینمایی از دهمین دوسالانه نگارگری


در تاریخ 1395/10/06 

عکس: ساینا قادری





  





  





  







آیین گشایش دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران


شنبه 27 آذر 1395

باغ موزه نگارستان

ا

  
  





  





  



نتخاب اولیه اصل آثار در تاریخ 18 آبان 1395



       
      
 

    

    



    



 جلسه هیات انتخاب اولیه آثار در تاریخ 27 مهر 1395